Τετάρτη, 27 Απριλίου 2011


Fairy' s name is
Gossamer Goldfilter
She likes to steal shiny coins and pretty trinkets.
She lives in spiderwebbed wonderlands and insect grottoes.
She can only be seen on midsummer's eve.
She wears dresses made of cobwebs and gossamer and has bright lemon coloured wings like a cicada

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου