Παρασκευή, 22 Απριλίου 2011

My fairy name is Fruitpip Rainbowwand

I bring good fortune.
I live in stony places and tumbling wastes.
I am only seen when the seer holds a four-leafed clover.
I wear a heather-coloured dress and has multicoloured wings like a butterfly.
Fairy Pictures, Images and Photos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου